Publicerad: 2020-02-18 09:00

Nursing Now Sweden's logotyp.

Nursing Now är en treårig global kampanj (2018-2020) som Världshälsoorganisationen (WHO) startat i samarbete med Internationella sjuksköterskeorganisationen (ICN). Kampanjens syfte är att tydliggöra och stärka sjuksköterskans ställning i deras arbete med att förbättra den globala hälsan.

Kampanjen utgår ifrån Triple impact rapporten[1] som visar att satsning på sjuksköterskor ökar jämställdheten, stärker ekonomin och förbättrar hälsa i samhället. Kampanjen bygger också på WHO:s nya strategiska 5-års program som syftar till att:

  • 1 miljard fler människor ska kunna leva friskare liv
  • 1 miljard fler människor ska ha tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård
  • 1 miljard fler människor ska skyddas från hälsorelaterade kriser

[1] A Report by the All-Party Parliamentary Group on Global Health

Tillsammans med WHO och ICN vill vi genom kampanjen Nursing Now Sweden att vi tillsammans står upp för och stödjer sjuksköterskorna i deras viktiga arbete för en god hälsa i vårt samhälle.

Kampanjen Nursing Now sponsras av Burdett Trust for Nursing som är en välgörenhetsorganisation placerad i Storbritannien. I Sverige har kampanjen Nursing Now Sweden lanserats av Svensk sjuksköterskeförening, Vårdförbundet och Socialstyrelsen via Chief Nurse Officer Charlotta George.

Du kan också hjälpa till genom att få beslutsfattare/politiker att stödja kampanjen.
 

Relaterade filer