Publicerad: 2020-02-17 12:00

Världshälsoorganisationen WHO har utsett 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år. Beslutet motiveras av att sjuksköterskans och barnmorskans arbete är avgörande för såväl hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder som vård.
Sjuksköterskan utgör en nyckelfunktion i arbetet med att förbättra hälsan i samhället. I sjuksköterskans kunskapsområde omvårdnad ingår att främja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa samt lindra lidande och verka för ett fridfullt avslut av livet. För att till fullo ta tillvara sjuksköterskans kompetens behövs sjuksköterskor i ledande ställning på alla beslutande/beslutsnivåer.

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektör för WHO, anser att utan sjuksköterskor kommer WHO aldrig att uppnå de globala hälsomålen eller en global hälsa för alla. WHO uppmanar alla världens länder att efterfråga vård kompetens, ge oss inflytande i hälso- och sjukvårdspolitiken samt stärka våra professioner.

Svensk sjuksköterskeförening kommer att uppmärksamma sjuksköterskas och barnmorskans år med olika insatser under året för att visa på omvårdnadens betydelse för patienten och säker vård.