Publicerad: 2020-02-16 11:20

Är du intresserad av att veta mer om styrelsens arbete? Vill du kandidera eller nominera någon till styrelsen? Vad roligt! Välkommen att kontakta valberedningen på valberedning@nfsk.se.
 
Valberedningens arbete är i full gång inför årsmötet 2020. Vi har haft kontakt med de som sitter i styrelsen för NFSK. Dels för att höra vilka som vill sitta kvar men också för att höra om de ledamöter vars tid går, om de vill ställa upp för omval. Vi har bett var och en av dem berätta lite om styrelsens sammansättningen och arbete. Om de upplever att någon särskild kompetens saknas eller behöver kompletteras i styrelsen? Vi har sammanställt svaren och har börjat söka efter bra kandidater till NFSK’s styrelse.
Vi har fått några förslag på personer som vi kontaktar med frågan om intresse för styrelsearbete. Vi söker också aktivt i våra nätverk (kollegor, studiekamrater) för att hitta lämpliga, engagerade och intresserade personer. 
 
Är du intresserad, eller har du någon i din närhet som är intresserade av att bli mer engagerad i föreningen? Kontakta oss i valberedningen!

/Malin Samuelsson, Susanna Strandberg och Maria Höög