Publicerad: 2020-02-16 12:38

Munskydd. Bild av Gerd Altmann från Pixabay.

Antalet insjuknade i världen är nu ca 40.500 (10/2) och antalet döda är redan över 950. Svenska medier rapporterar att 1177 fick ta in extra personal för att klara av att besvara alla frågor från allmänheten. På kort tid fördubblades väntetiden till telefonist på 1177 av alla oroliga människor som ville ställa frågor om den nya sjukdomen.

I nuläget är det bekräftat att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Luftvägssymtom, feber och hosta, är de vanligaste symtomen. De flesta blir inte allvarligt sjuka men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats, liksom dödsfall. Inkubationstiden för coronavirus är 2–14 dagar.

Prov kan visa negativt resultat och personen kan ändå vara smittad. Detta kan hända om personen blir provtagen innan sjukdom brutit ut, alltså under inkubationstiden och innan några symtom utvecklats. Eftersom inkubationstiden kan variera kan det dröja mellan smittotillfället till det att personen blir sjuk. Negativa provsvar under inkubationstiden utesluter därför inte att man är smittad och om fortsatt misstanke om 2019-nCoV kvarstår bör provtagning upprepas när eventuella symtom utvecklats.

Baserat på erfarenhet från andra virusinfektioner som drabbar luftvägarna finns det troligen även fall där lunginflammationen är en följdsjukdom och att den då är orsakad av bakterier. Äldre och personer med samsjuklighet har sämre prognos än yngre och friska individer.

Där 2019-nCov sprider sig, kommer många i befolkningen bli sjuka eftersom ingen hunnit utveckla immunitet mot den nya virusvarianten. Fler kommer alltså att bli sjuka och behöva sjukhusvård. Skillnaden mot säsongsinfluensan är påtaglig eftersom säsongsinfluensan återkommer varje år och cirkulerar i samhället och populationen har byggt upp ett skydd mot olika varianter av influensavirus.

Do not come into the surgery if you have been in contact with the corona virus

Uppmaning på kirurgiska centra i Storbritannien.

I rapporten ”Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 Novel Coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China” publicerad online, JAMA 2020-02-07 av Wang, D., Chang H et al, anges buksmärta som ett mindre vanligt symptom. Andningsproblem och feber tillsammans med andra typiska influensa symtom beskrivs som de vanligaste symtomen på Corona viruset. Trots detta beskrivs att en patient med buksmärta spred smittan på en kirurgisk vårdavdelning, där ha lades in på sjukhus i Whuan. Tio vårdare och fyra medpatienter insjuknade i lungsymtom och testade positivt för Coronaviruset.