Publicerad: 2019-12-19 10:15

Sociala medier. Bild av Gerd Altmann från Pixabay.

Under hösten har vi bland annat publicerat filmklipp från föredragshållare som kommer på den Kirurgiska omvårdnadskongressen, inlägg angående ett eventuellt namnbyte på föreningen och berättelser från medlemmar runt om i landet.

Följ oss på sociala medier: