Publicerad: 2019-10-31 04:15

Theres Willman.

Jag heter Theres Willman och arbetar som specialistsjuksköterska i Malmö på Kirurgkliniken. Liksom många andra kirurgkliniker i Sverige har vi kämpat länge med för få sjuksköterskor och för få vårdplatser för våra kirurgiskt sjuka patienter. Vi har många gånger undrat och ifrågasatt patientsäkerheten, vi som brinner för den kirurgiska patienten vet att de behöver vårdas på rätt vårdavdelning, där rätt kompetens finns, för att erhålla en säker vård.

Vi har således under en längre tid haft många ”utpalade” patienter, specialistsjuksköterskor från kirurgavdelningen har utbildat sjuksköterskor på andra specialiteter om de vanligaste kirurgiska diagnoserna, omvårdnadsbehov samt behandling. Det för att trots allt försöka höja säkerheten för de patienter som vårdas på avdelning utan rätt sjuksköterskekompetens. Nu i november är det tyvärr så att en av våra kirurgavdelningar kommer att stängas, vilket innebär att 12 akuta platser försvinner. Många frågor kring detta kan ställas, men den största är väl ändå; utsätter vi patienterna för någon fara? De kvarvarande akuta kirurgavdelningarna kommer sannolikt få mer vårdkrävande patienter då de som har lättare vårdbehov kommer att få vårdas på annan specialitet. Stängningen av denna avdelning har inneburit att medarbetare av olika skäl har sökt nya tjänster, mycket kompetenta medarbetare som kan vårda den komplexa patienten. Vem skall nu säkerställa rätt omvårdnad? 
Nya projekt kommer att startas med den personal som trots allt är kvar, för att utnyttja de resurser som finns. En form av ”ankomstavdelning” kommer öppna med 4 platser för den elektiva patientgruppen och i framtiden finns förhoppning att några platser för den komplexa kirurgpatienten kan öppnas med hjälp av de specialistsjuksköterskor som finns på kliniken. Undersköterskorna skall driva ett ”omvårdnadsrum” med färdigbehandlade patienter som ej kan skrivas hem till sitt boende direkt. Detta är framtidsplaner, för detta behövs utbildning och kompetent personal. Vi måste vara noga med att kompetensen används på rätt sätt, man behöver som personal känna att den nyttjas för patientens bästa möjlighet till god vård. Jag hoppas att ledningen förstår att ta tillvara på sin kompetenta personal för att säkerställa en effektiv vård med hög kvalitet.