Publicerad: 2019-10-25 13:17

Operationssalarna står tomma och patienten får inte sin operation pga uteblivna leveranser av material. Bild: Zahid H Javali från Pixabay.

Allt fler regioner ställer in planerade operationer då leverantören Apotekstjänst AB inte kan leverera efterfrågade sjukvårdsprodukter. Det som först började i Region Uppsala och på Akademiska sjukhuset har nu spridit sig och engagerar nu ytterligare fyra regioner, Örebro, Västmanland, Dalarna och Södermanland.

Flera sjukhus har höjt beredskapsläget till stabsläge. Läget för de fem regionerna ledde fram till att myndigheten Socialstyrelsen gick upp i stabsläge under torsdagen den 10 oktober men redan under fredagen avblåstes stabsläget. Stabsläget möjliggjorde att Socialstyrelsen kunde frigöra resurser för att skaffa sig en uppfattning om situationen.

Upprinnelsen till den stora bristen var ett leverantörsbyte 1 oktober. De fem regionerna har, efter upphandling, valt att byta till Apotekstjänst AB som distributör, vilket innebär att de också ansvarar för lagerhållning och leverans av sjukvårdsartiklar.

Apotekstjänst AB beskriver på sin hemsida att orsakerna till att de inte klarat att leverera sjukvårdsartiklar i den omfattning som behövs beror på att de inte fått information om att sjukhusen höll sig med mycket små lager, som behövde fyllas på, i samband med att de tog över leveranserna. Detta bidrog till att beställningsnivåerna de första dagarna var 30% större än de avtalade volymerna och brist uppstod. Apotekstjänst AB beskriver att beställningarna fortfarande är större än avtalat, trots att det nu är 16 dagar sedan leverantörsskiftet.

För att säkerställa att sjukhusen ska få sina varor har bemanningen på Apotekstjänst centrala lager fördubblats och treskift har införts. Varje dag levereras 130 pallar, ordinarie beställt materiel till sjukhusen, och 250 pallar som innehåller material som akutbeställts.

MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, har uttalat sig kritisk till sjukhusens dåliga beredskap för att klara materialbrist och att det kan vara ett lagbrott mot Hälso- och sjukvårdslagen att inte ha större lager för att klara exempelvis uteblivna leveranser av förbrukningsartiklar.

Källa:
Apotekstjänst.se 191016
Dagens Medicin 191010
TT 191010