Publicerad: 2016-12-19 16:18

Under vårterminen 2017 ger Sårcentrum, Södersjukhuset tillsammans med KI SÖS en kurs i sårbehandling med kursstart 25 januari.

Unikt för denna kurs är att den innehåller patientnära undervisning på Sårcentrum för en mer grundläggande koppling mellan teori och praktik.

Denna kurs vänder sig till sjuksköterskor och annan vårdpersonal med intresse för sår och sårbehandling.

Mer information finner du här: http://ki.se/utbildning/kursutbud-inom-uppdragsutbildning

OBS! Antalet platser är begränsade så det är först till kvarn som gäller.