Publicerad: 2016-11-25 14:33

Broschyrer och program för Sjuksköteskedagarna 2016.

Kvalitet i omvårdnad -sjuksköterskans ansvar
Det var temat för sjuksköterskedagarna som anordnades av Svensk sjuksköterskeförening den 22-23 November.

Dagarna var fyllda med intressanta föredrag. Vår Hälso- och sjukvårdsminister pratade om jämlik vård och Anita Meehan & Nicole Maurer från Cleveland berättade om deras erfarenheter av Magnetmodellen. De har hittat ett arbetssätt där de lyckats integrera den evidensbaserade omvårdnaden i den kliniska vardagen.

Många utav våra medlemmar presenterade sina postrar på plats under dagarna vilket är jättekul!
Therese Avallin - Organisationskulturen orsakar otillräcklig smärtbehandling? En etnografi genom den akutkirurgiska vårdkedjan.
Adina Noghi & Theres Willman - Läkemedelshantering, faktorer som påverkar iordningställande och administrering av läkemedel inom slutenvård.
Frida Olsson & Mahnas Magidy - The first Nurse Practitioner in surgical care in Sweden, sharing our experiences after two years of practice.
Theres Holgersson & Sara Edwardsson – Sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerhet i kirurgisk kontext

Vi fick en hel del besök i vår monter vilket vi är jätteglada för! Vi åkte hem med en tom godisskål och många knytna kontakter.

Foton från Sjuksköteskedagarna 2016