Innehållsförteckning

Hur betalar jag min medlemsavgift?

Betalning sker till:

  • Plusgirokonto: 631307-6
  • Eller via Swish till: 123 520 73 29

Som meddelande anger du ditt Fakturanummer (fyra siffror).
Fakturanumret finner du:

  • överst på medlemsavin (Fakturanr)
  • i ämnesraden på mejlet med medlemsavin/påminnelsen
  • i aviseringen vi skickat via SMS (om du har mobilnummer registrerat).

Vad är en medlemsavi?

En medlemsavi är en faktura som avser ditt medlemskap för kommande medlemsperiod.

Hur får jag medlemsavin?

Vi skickar ut medlemsavin via mejl. Avin finns bifogad som PDF.
Avin skickas från vårt ekonomisystem och kommer från e-postadressen faktura-no-reply@fortnox.se.

För vilken period är jag medlem?

Medlemsperioden/medlemsåret är 12 månader och utgår från det datum du blev medlem.

Perioden framgår av medlemsavin (benämnd Fakturaperiod på avin).

När kommer medlemsavin?

Vi skickar medlemsavin månaden innan ditt nya medlemsår börjar.
Om ditt medlemsår löper 15 maj-14 maj så skickar vi avin i början av april.

Om ditt medlemsår börjar i december/januari eller under semesterperiod så kan avin skickas tidigare eller senare.

Varför har jag fått medlemsavin efter att medlemsåret börjat?

Vi skickar normalt medlemavin månaden innan ditt nya medlemsår börjar.
Ibland inträffar det att medlemsavin kommer först efter att det nya medlemsåret startar.

Detta kan inträffa om ditt medlemsår startar i december/januari eller under semesterperiod.
I undantagsfall kan det bero på tekniska problem som fördröjt aviseringen från vårt ekonomisystem.

Avisering 30 april 2021 för hösten 2020 och våren 2021
Under våren 2021 pågick arbete inför byte av tekniskt system, detta innebar att aviseringar som normalt skulle skickats ut under januari-april skickades ut den 30 april 2021.

Vid arbetet upptäcktes att vissa avier inte skapats per automatik under hösten 2020, dessa skickades också ut den 30 april 2021.

Jag har fått en påminnelse, varför?

Om medlemsavin inte blivit betald på utsatt datum så skickar vi en påminnelse via mejl och SMS (om vi har ditt mobilnummer).
Påminnelsen skickas från vårt ekonomisystem och kommer från e-postadressen paminnelse-no-reply@fortnox.se.

Jag har inte fått någon avi, varför har jag fått en påminnelse?

Vi har blivit uppmärksammade på att vissa arbetsplatser sorterar mejl från NFSK som skräppost, och vissa arbetsplatser spärrar mejl med bifogade filer.

Kan jag se om jag betalt medlemsavgiften?

Då du är inloggad på medlemssidorna kan du under Min sida se dina medlemsavier samt om vi registrerat din betalning.
På sidan framgår även när senaste inläsning från ekonomisystemet gjordes, så om du betalt in efter det datumet så syns det inte på sidan ännu.

Jag hittar inte svaret på min fråga!

Kontakta vår medlemsservice via medlem@nfsk.se