Filmrulle. Bild av analogicus från Pixabay.

Under Kirurgiveckan 2019 filmades sessionen "Att växla uppgifter efter omvårdnadskompetens - hur blir den kirurgiska patienten en vinnare?".
Medlemmar i NFSK har möjlighet att se filmen i vår Kunskapsbank.

Läs mer om sessionen nedan.

 

Moderator
Anna Forsberg, Vårdprofessor, Specialistsjuksköterska, Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus

Föredragande och panel

 • Carin Renger, Handläggare Avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Camilla Fröjd, Lektor, Specialistsjuksköterska, Vårdutvecklare, Uppsala Universitet, Akademiska sjukhuset
 • Maria Wiksten Ericsson, Specialistsjuksköterska, Verksamhetschef NU-sjukvården 
 • Alexander Höglund, Regionråd Östergötland, ansvarig för kompetensförsörjningen
 • Johanna Höglund, Specialistsjuksköterska, Akademiska sjukhuset Uppsala

Sammandrag

I den här filmen hittar du framgångsfaktorer och kliniska exempel på lyckad uppgiftsväxling genom rätt använd kompetens. Du får även kunskap kring omvårdnad som profession och risker med att byta bort kompetens. Syftet med sessionen är att lyfta fram incitament till behovet av uppgiftsväxling, risker och möjligheter för patientsäkerhet och organisation, samt praktiska exempel från ett omvårdnadsperspektiv.

Anna Forsberg inleder med att beskriva omvårdnad och sjuksköterskeprofessionens vetenskapliga grund i relation till samhället och andra vårdprofessioner och yrken. Anna lyfter fram att omvårdnadskompetensen skulle kunna användas mer effektivt men inte bytas ut. Carin Renger fortsätter med att beskriva samhällsutvecklingen med ökade behov av vård kontra en otillräcklig andel nya arbetsföra personer, och menar att vi kommer tvingas ge fler vård på färre personer i framtiden. samt ger exempel på hur. Camilla Fröjd avslutar med att beskriva hur sjuksköterskan i praktiken ofta gör ett jobb som till viss del kan göras av en undersköterska (den basala omvårdnaden), och att det här finns mycket effektivitet att vinna, men framförallt kvalitet för patienten då sjuksköterskan får möjlighet att ge specifik omvårdnad. Sessionen avslutas med en livlig paneldiskussion med många intressanta, skilda perspektiv på hur vi kan lösa utmaningen med ökad effektivitet med samtidig hög vårdkvalitet. Välkommen att använda filmen i sin helhet eller utvalda delar för egen del, i utbildning och verksamhet. //NFSK 

Hitta till filmens olika delar:

 • Introduktion Anna Forsberg
 • Omvårdnad, professioner och yrken: Anna Forsberg
  • Kirurgisk vård
  • Omvårdnad
  • Akademiskt yrke och profession
  • Slutsats och avslutning
 • Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården: Carin Renger
  • Välfärdsbehoven och rekryteringsutmaningen
  • Möt rekryteringsutmaningen
 • Använd kompetensen rätt
  • Framgångsfaktorer
 • Uppgiftsväxling i praktiken: Camilla Fröjd
  • Synen på omvårdnad
  • Basal- och specifik omvårdnad i praktiken
  • Uppgiftsväxling
  • Något måste ske nationellt och organisatoriskt
 • ‘Take-home message’
 • Paneldiskussion

Du som är medlem finner filmen i Kunskapsbanken.