Kirurgveckan i Karlstad bjöd på många inspirerande möten, vetenskap och erfarenheter från landets kliniker och lärosäten. Det vårdvetenskapliga programmet innehöll bland annat perspektivgivande patientberättelser, patientnärmre vård och utdelning av stipendiet Årets specialistsjuksköterska. NFSK fanns representerade under veckan med en informationsmonter och tackar er som kom fram för intressanta diskussioner och hälsar nya medlemmar välkomna.

Vi tackar Karlstad!