Syftet med stipendiet är att stimulera till initiativ som utvecklar kirurgisk omvårdnad genom våra kärnkompetenser och lyfta fram omvårdnaden som en självklar och fundamental del i den kirurgiska vården.

Stipendiet delas ut under invigningen av Kirurgveckan i Karlstad. Prissumman ska användas till utvecklingsforum, exempelvis konferens, utbildning, projekt. Bedömningsgruppen består av kliniskt- samt akademiskt verksamma specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård.