Bild: TeroVesalainen från Pixabay.

Kirurgisk omvårdnadskongress genomförs på Scandic Frimurarehotellet i Linköping den 21-22 mars 2022.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan.
Anmälan är bindande men kan överlåtas.

Deltagaravgift

I deltagaravgiften ingår:

  • Entré till konferensen
  • Föreläsningar
  • För- och eftermiddagsfika samt lunch båda dagarna
  • Middag dag 1

Medlem i NFSK

Som medlem i NFSK är en av medlemsförmånerna lägre deltagaravgift.

Early bird: 2 900 kronor per person

För dig som är medlem och anmäler dig senast den 28 november 2021.

Last minute: 3 900 kronor per person

För dig som är medlem och anmäler dig senast den 19 februari 2022.

Övriga (ej medlem i NFSK)

Ordinarie: 4 900 kronor per person

För dig som inte är medlem och anmäler dig senast den 19 februari 2022.

För ett billigare konferenspris och en mängd andra förmåner, ansök om medlemskap i NFSK innan du anmäler dig till kongressen. Genom att vara medlem visar du att Kirurgisk omvårdnad är viktigt och stödjer det arbete NFSK utför!

Betalning

Deltagaravgiften faktureras, ange därför faktureringsuppgifter som efterfrågas i anmälningsformuläret.

Bekräftelse på anmälan

Du får bekräftelse på din anmälan per e-post inom 10 minuter från att du har anmält dig.
Om du inte får bekräftelsen, kontakta oss via anmalan@nfsk.se
I bekräftelsen finns kod för rabatterat pris på hotellbokning.

Boka för ej namngivna deltagare

Om ni vill boka platser för deltagare, men inte beslutat vem som skall delta och därmed ej kan ange ett namn, gör följande:
Som namn på deltagare anger ni Reserverad Reserverad.
Som kontaktuppgifter (mejladress och mobilnummer) anger ni samma uppgifter som till den som skickar in bokningen.

Om ni i bokningen anger att personen är medlem och det sedan visar sig att så inte är fallet så kommer mellanskillnaden i deltagaravgift att faktureras.

Avbokning och byte av deltagare

Anmälan är bindande men kan överlåtas.
Formulär för överlåtelse av bokning kommer att publiceras på webbsajten inom kort.

Sista anmälningsdag
Anmälningsformulär

Dina kontaktuppgifter

Uppgifter om dig som skickar in anmälan.
Vi behöver uppgifterna för att kunna kontakta dig ifall vi har frågor om din anmälan.
Ditt mobilnummer

Faktureringsuppgifter

Ange uppgifter om vart fakturan skall skickas samt vilka uppgifter som skall anges på fakturan.

Om faktura skall skicks till en Region
Samtliga Regioner har krav på vilken information som skall anges som referens på fakturan samt lagkrav på att fakturan skall skickas som e-faktura (GLN kod eller Peppol-id anges då som fakturaadress).
Välj vilken Region eller organisation som fakturan skall skickas till. Finns Regionen/organisationen inte med i listan, välj Annan.

Annan

Namn på företaget/organisationen/personen som fakturan skall skickas till.
Ange organisationsnummer på det företag/organisation som fakturan skall skickas till (NNNNNN-NNNN).
Om fakturan skall skickas till en privatperson, ange personnummer (ÅÅMMDD-NNNN).
Ange adress dit fakturan skall skickas.

Om fakturan skall skickas via post ange:
Gatu-/boxadress
Postnummer
Postort

Om e-faktura skall skickas ange:
GLN kod eller Peppol-id

Om faktura skall skickas som PDF via e-post ange:
E-postadress
Om fakturan skall skickas till en Region så har regionen speciella krav på vad som skall anges som referens. De flesta regioner har krav på att ange Beställar-ID, RS-ID/er, CEOE-nummer, Kostnadsställe, eller dylikt som referens.

Regioner vägrar att ta emot faktura utan korrekt referens.
Se lista över krav från respektive region »

NFSK

Ange den anmälningskod som du fått av NFSK.

Region Blekinge

Organisationsnummer
232100-0081

Peppol-id
0007:2321000081

Region Blekinge kräver att Beställarreferens anges.

Region Dalarna

Organisationsnummer
232100-0180

Peppol-id
0007:2321000180

Region Dalarna kräver att följande anges som referens:
Ange numeriskt fem tecken (beställarenhetens kostnadsställe) eller alfanumeriskt fem tecken.

Region Gävleborg

Organisationsnummer
232100-0198

GLN kod
7332761100013

Peppol-id
0007:2321000198

Region Gävleborg kräver att femsiffrigt kostnadsställe anges.

Region Gotland

Organisationsnummer
212000-0803

GLN kod
7350035440009

Peppol-id
0088:7350035440009

Region Gotland kräver att referenskod (ZZxxxx) anges.

Region Halland

Organisationsnummer
232100-0115

GLN kod
7340129600020

Region Halland kräver att referensnummer enligt formatet ZZ + tre bokstäver + tre siffror (ZZABC123) anges.

Region Jämtland Härjedalen

Organisationsnummer
232100-0214

GLN kod
7381010016001

Peppol-id
0007:2321000214

Region Jämtland Härjedalen kräver att sexsiffrig referenskod anges.

Region Jönköpings län

Organisationsnummer
232100-0057

GLN kod
7381000000706

Peppol-id
0007:2321000057

Region Jönköpings län kräver att sexsiffrig kod som motsvarar ett kostnadsställe anges.

Region Kalmar län

Organisationsnummer
232100-0073

GLN kod
7332767000003

Peppol-id
0007:2321000073

Region Kalmar län kräver att referens bestående av fem eller sju siffror anges.

Region Kronoberg

Organisationsnummer
232100-0065

Peppol-id
0007:2321000065

Region Kronoberg kräver att referensnummer bestående av 7 siffror (kostnadsställe) anges.

Region Norrbotten

Organisationsnummer
232100-0230

GLN kod
7381036700007

Region Norrbotten kräver att kostnadsställe (5 siffror) anges.

Region Örebro län

Organisationsnummer
232100-0164

GLN kod
7381037500002

Peppol-id
0007:2321000164

Region Örebro län kräver att referens bestående av 10 tecken (tre siffror, bindestreck, tre bokstäver och tre siffror) anges.

Region Östergötland

Organisationsnummer
232100-0040

GLN kod
7381020110003

Peppol-id
0007:2321000040

Region Östergötland kräver att CEOE-nummer (8 siffror) anges.

Region Skåne - Ängelholms sjukhus

Organisationsnummer
232100-0255

GLN kod
7322730300049

Peppol-id
0088:7322730300049

Region Skåne kräver att RS-ID/er referens anges.

Region Skåne - Centralsjukhuset Kristianstad

Organisationsnummer
232100-0255

GLN kod
7322730300001

Peppol-id
0088:7322730300001

Region Skåne kräver att RS-ID/er referens anges.

Region Skåne - Hässleholms sjukhus

Organisationsnummer
232100-0255

GLN kod
7322730300001

Peppol-id
0088:7322730300001

Region Skåne kräver att RS-ID/er referens anges.

Region Skåne - Helsingborgs lasarett

Organisationsnummer
232100-0255

GLN kod
7322730300018

Peppol-id
0088:7322730300018

Region Skåne kräver att RS-ID/er referens anges.

Region Skåne - Lasarettet i Landskrona

Organisationsnummer
232100-0255

GLN kod
7322730300018

Peppol-id
0088:7322730300018

Region Skåne kräver att RS-ID/er referens anges.

Region Skåne - Lasarettet i Ystad

Organisationsnummer
232100-0255

GLN kod
7322730300001

Peppol-id
0088:7322730300001

Region Skåne kräver att RS-ID/er referens anges.

Region Skåne - Lasarettet Trelleborg

Organisationsnummer
232100-0255

GLN kod
7322730300018

Peppol-id
0088:7322730300018

Region Skåne kräver att RS-ID/er referens anges.

Region Skåne - Skånes universitetssjukhus

Organisationsnummer
232100-0255

GLN kod
7322730089999

Peppol-id
0088:7322730089999

Region Skåne kräver att RS-ID/er referens anges.

Region Sörmland

Organisationsnummer
232100-0032

GLN kod
7340127700029

Peppol-id
0007:2321000032

Region Sörmland kräver att referenskod som antingen består av 9 siffror eller 6 tecken (FM+4 siffror) anges.

Region Stockholm - Danderyds Sjukhus AB

Organisationsnummer
556575-6169

GLN kod
7381036454474

Peppol-id
0088:7381036454474

Region Stockholm kräver att kostnadsställe (5 siffror) anges.

Region Stockholm - Karolinska Universitetssjukhuset

Organisationsnummer
232100-0016

GLN kod
7381036454467

Peppol-id
0088:7381036454467

Region Stockholm kräver att kostnadsställe (5 siffror) anges.

Region Stockholm - Södersjukhuset AB

Organisationsnummer
556595-7403

GLN kod
7381036454481

Peppol-id
0088:7381036454481

Region Stockholm kräver att kostnadsställe (4 siffror) anges.

Region Stockholm - Södertälje Sjukhus AB

Organisationsnummer
556775-9922

GLN kod
7381036454542

Peppol-id
0088:7381036454542

Region Stockholm kräver att kostnadsställe (5 siffror) anges.

Region Uppsala - Akademiska sjukhuset

Organisationsnummer
232100-0024

GLN kod
7332403000008

Peppol-id
0088:7332403000008

Region Uppsala kräver att referens bestående av två bokstäver och sju siffror anges.

Region Uppsala - Lasarettet i Enköping

Organisationsnummer
232100-0024

GLN kod
7332403000008

Peppol-id
0088:7332403000008

Region Uppsala kräver att referens bestående av två bokstäver och sju siffror anges.

Region Värmland

Organisationsnummer
232100-0156

GLN kod
7362321000156

Peppol-id
0088:7362321000156

Region Värmland kräver att Beställar-ID bestående av sju siffror anges.

Region Västerbotten

Organisationsnummer
232100-0222

Region Västerbotten kräver att referenskod anges.

Region Västmanland

Organisationsnummer
232100-0172

GLN kod
7381036300009

Peppol-id
0007:2321000172

Region Västmanland kräver att referens (ansvarsnummer) bestående av sju siffror anges.

Stiftelsen Stockholms Sjukhem

Organisationsnummer
802002-9818

GLN kod
7368020029818

Peppol-id
0007:8020029818

Stiftelsen Stockholms Sjukhem kräver att referensnummer anges.

Västra Götalandsregionen - NU-sjukvården

Organisationsnummer
232100-0131

GLN kod
7350003379461

Peppol-id
0088:7350003379461

Västra Götalandsregionen kräver att Beställar-id anges.

Västra Götalandsregionen - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Organisationsnummer
232100-0131

GLN kod
7350003379478

Peppol-id
0088:7350003379478

Västra Götalandsregionen kräver att Beställar-id anges.

Västra Götalandsregionen - Sjukhusen i väster

Organisationsnummer
232100-0131

GLN kod
7350003379218

Peppol-id
0088:7350003379218

Västra Götalandsregionen kräver att Beställar-id anges.

Västra Götalandsregionen - Skaraborgs Sjukhus

Organisationsnummer
232100-0131

GLN kod
7350003379447

Peppol-id
0088:7350003379447

Västra Götalandsregionen kräver att Beställar-id anges.

Västra Götalandsregionen - Södra Älvsborgs Sjukhus

Organisationsnummer
232100-0131

GLN kod
7350003379454

Peppol-id
0088:7350003379454

Västra Götalandsregionen kräver att Beställar-id anges.

Deltagare

Arbetsplats
Ange vilken arbetsplats som de som du anmäler arbetar vid. Om arbetsplatsen inte finns i listan, välj Annan.
Vi använder informationen för att statistiskt kunna följa upp deltagarfördelning och marknadsföringskampanjer.
Ange hur många deltagare du vill anmäla.

Deltagare 1

Ange uppgifter om deltagaren som du vill anmäla.
Mobilnummer till deltagare 1
Är deltagare 1 medlem i NFSK?
Medlemmar i NFSK betalar en lägre deltagaravgift.
Vad har deltagare 1 för yrkesroll?
Ange deltagrens yrkesroll. Flera alternativ kan väljas, välja Annat om yrkesrollen inte finns i listan.
Allergier och/eller specialkost för deltagare 1
Kryssa i deltagarens allergier och/eller specialkost.
Särskilda behov för deltagare 1
Kryssa i deltagarens eventuella särskilda behov.
 
Information om särskilda behov kommer att lämas ut till hotellet/konferensanläggningen för att vi skall kunna se till att lokalerna är anpassade.
Deltar deltagare 1 vid jubileumsbanketten?

Deltagare 2

Mobilnummer till deltagare 2
Är deltagare 2 medlem i NFSK?
Medlemmar i NFSK betalar en lägre deltagaravgift.
Vad har deltagare 2 för yrkesroll?
Ange deltagrens yrkesroll. Flera alternativ kan väljas, välja Annat om yrkesrollen inte finns i listan.
Allergier och/eller specialkost för deltagare 2
Kryssa i deltagarens allergier och/eller specialkost.
Särskilda behov för deltagare 2
Kryssa i deltagarens eventuella särskilda behov.

Information om särskilda behov kommer att lämas ut till hotellet/konferensanläggningen för att vi skall kunna se till att lokalerna är anpassade.
Deltar deltagare 2 vid jubileumsbanketten?

Deltagare 3

Mobilnummer till deltagare 3
Är deltagare 3 medlem i NFSK?
Medlemmar i NFSK betalar en lägre deltagaravgift.
Vad har deltagare 3 för yrkesroll?
Ange deltagrens yrkesroll. Flera alternativ kan väljas, välja Annat om yrkesrollen inte finns i listan.
Vi använder informationen för att statistiskt kunna följa upp deltagarfördelning och marknadsföringskampanjer.
Allergier och/eller specialkost för deltagare 3
Kryssa i deltagarens eventuella allergier och/eller specialkost.
 
Information om allergier/specialkost kommer att lämas ut till hotellet/konferensanläggningen för att vi skall kunna beställa mat åt deltagaren.
Särskilda behov för deltagare 3
Kryssa i deltagarens eventuella särskilda behov.

Information om särskilda behov kommer att lämas ut till hotellet/konferensanläggningen för att vi skall kunna se till att lokalerna är anpassade.
Deltar deltagare 3 vid jubileumsbanketten?

Deltagare 4

Mobilnummer till deltagare 4
Är deltagare 4 medlem i NFSK?
Medlemmar i NFSK betalar en lägre deltagaravgift.
Vad har deltagare 4 för yrkesroll?
Ange deltagrens yrkesroll. Flera alternativ kan väljas, välja Annat om yrkesrollen inte finns i listan.
Vi använder informationen för att statistiskt kunna följa upp deltagarfördelning och marknadsföringskampanjer.
Allergier och/eller specialkost för deltagare 4
Kryssa i deltagarens eventuella allergier och/eller specialkost.
 
Information om allergier/specialkost kommer att lämas ut till hotellet/konferensanläggningen för att vi skall kunna beställa mat åt deltagaren.
Särskilda behov för deltagare 4
Kryssa i deltagarens eventuella särskilda behov.

Information om särskilda behov kommer att lämas ut till hotellet/konferensanläggningen för att vi skall kunna se till att lokalerna är anpassade.
Deltar deltagare 4 vid jubileumsbanketten?

Deltagare 5

Mobilnummer till deltagare 5
Är deltagare 5 medlem i NFSK?
Medlemmar i NFSK betalar en lägre deltagaravgift.
Vad har deltagare 5 för yrkesroll?
Ange deltagrens yrkesroll. Flera alternativ kan väljas, välja Annat om yrkesrollen inte finns i listan.
Vi använder informationen för att statistiskt kunna följa upp deltagarfördelning och marknadsföringskampanjer.
Allergier och/eller specialkost för deltagare 5
Kryssa i deltagarens eventuella allergier och/eller specialkost.
 
Information om allergier/specialkost kommer att lämas ut till hotellet/konferensanläggningen för att vi skall kunna beställa mat åt deltagaren.
Särskilda behov för deltagare 5
Kryssa i deltagarens eventuella särskilda behov.

Information om särskilda behov kommer att lämas ut till hotellet/konferensanläggningen för att vi skall kunna se till att lokalerna är anpassade.
Deltar deltagare 5 vid jubileumsbanketten?

Deltagaravgift

Om du anmäler minst 2 personer samtidigt får du 10% rabatt på deltagaravgifterna nedan.

Medlem i NFSK
Early bird (anmälan senast 28 november 2021): 2 900 kronor per person
Last minute (anmälan senast den 19 februari 2022): 3 900 kronor per person

Övriga (ej medlem i NFSK)
Ordinarie (anmälan senast 19 februari 2022): 4 900 kronor per person

Återbetalning
Det sker ingen återbetalning av deltagaravgiften.
Skulle den fysiska kongressen bli inställd, exempelvis på grund av pandemi, så kommer kompensation att ske exempelvis genom att vi erbjuder digitala föreläsningar.

Övrigt

Om du fått en anmälnings- eller rabattkod anger du den här.
Här kan du lämna ett meddelande till arrangören.
Hantering av personuppgifter
Läs om hur vi hanterar personuppgifter och vilka rättigheter som du och eventuella ytterligare deltagare som du anmäler har på vår sida om Personuppgifter