Bild: TeroVesalainen från Pixabay.

Kirurgisk omvårdnadskongress genomförs på Scandic Frimurarehotellet i Linköping den 30-31 maj 2022.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan.
Anmälan är bindande men kan överlåtas.

OBSERVERA!
Kongressen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt gällande restriktioner vid tidpunkten för genomförande.
Detta inkluderar krav på att deltagare skall vara vaccinerade samt inneha vaccinationspass.

Deltagaravgift

I deltagaravgiften ingår:

  • Entré till konferensen
  • Föreläsningar
  • För- och eftermiddagsfika samt lunch båda dagarna
  • Middag dag 1

Medlem i NFSK

Som medlem i NFSK är en av medlemsförmånerna lägre deltagaravgift.

Early bird: 2 900 kronor per person

För dig som är medlem och anmäler dig senast den 28 november 2021.

Last minute: 3 900 kronor per person

För dig som är medlem och anmäler dig senast den 30 april 2022.

Övriga (ej medlem i NFSK)

Ordinarie: 4 900 kronor per person

För dig som inte är medlem och anmäler dig senast den 30 april 2022.

För ett billigare konferenspris och en mängd andra förmåner, ansök om medlemskap i NFSK innan du anmäler dig till kongressen. Genom att vara medlem visar du att Kirurgisk omvårdnad är viktigt och stödjer det arbete NFSK utför!

Betalning

Deltagaravgiften faktureras, ange därför faktureringsuppgifter som efterfrågas i anmälningsformuläret.

Bekräftelse på anmälan

Du får bekräftelse på din anmälan per e-post inom 10 minuter från att du har anmält dig.
Om du inte får bekräftelsen, kontakta oss via anmalan@nfsk.se
I bekräftelsen finns kod för rabatterat pris på hotellbokning.

Boka för ej namngivna deltagare

Om ni vill boka platser för deltagare, men inte beslutat vem som skall delta och därmed ej kan ange ett namn, gör följande:
Som namn på deltagare anger ni Reserverad Reserverad.
Som kontaktuppgifter (mejladress och mobilnummer) anger ni samma uppgifter som till den som skickar in bokningen.

Om ni i bokningen anger att personen är medlem och det sedan visar sig att så inte är fallet så kommer mellanskillnaden i deltagaravgift att faktureras.

Avbokning och byte av deltagare

Anmälan är bindande men kan överlåtas.
Formulär för överlåtelse av bokning finns här.

Sista anmälningsdag
Anmälningsformulär

Statusmeddelande

Sista anmälningsdag har passerat.