Agenda. Foto: DarkWorkX från Pixabay.

Programmet bjuder på två dagar med skickliga föreläsare med aktuella ämnen.
Programmet startar kl. 10.15 den 30 mars och avslutas kl. 16.00 den 31 mars. Se hela programmet nedan.

Kongressen inkluderar även gemensam middag den 30 mars och medlemmar är välkomna på föreningens årsmöte den 31 mars.

2020-03-30 - 2020-03-30

-

Registrering och fika

Dagen börjar med registrering och fika.

-

Introduktion

Therese Avallin, ordförande

-

Spelar kultur och psykologisk trygghet någon roll för ett effektivt teamarbete?

Ola Jameson, Psykolog

-

Speed-dejting med samverkanspartners

Träffa våra samverkanspartners som är på plats och ställer ut.

-

Lunch

Gemensam lunch.

-

Hur kan en interaktiv mobilapp stödja patienter som genomgått kirurgi?

Tina Gustavell, PhD, Sjuksköterska

-

Patientens delaktighet och digitalisering i vården.

Ann Svensson, Docent tillsammans med Joel Stenholm från Medfilm.

-

Fika

Gemensam fika.

-

Workshop: Digitaliseringen i praktiken - goda exempel

Workshop.

-

Hör du i syne? En humoristisk och lättsmält föreläsning med ett viktigt och allvarligt budskap.

Eric Thyrell.

-

Middag

Gemensam middag för de som föranmält sig.

2020-03-31 - 2020-03-31

-

Årsmöte för medlemmar

Årsmöte för medlemmar i NFSK.

-

Introduktion Dag 2

My Engström, ledamot NFSK.

-

Bedside rond - ett sätt att arbeta effektivt med flera kärnkompetenser?

Jenny Drott, PhD, Sjuksköterska.

-

Fika med mötesplatser

Gemensamt fika.

-

Introduktionsprogram för sjuksköterskor utifrån kärnkompetenserna

Pernilla Hendeberg, Specialistsjuksköterska.

-

Rollen som avancerad specialistsjuksköterska - nu och i framtiden

Karolina Härle och Tina Ahl Jonsson, Avancerade specialistsjuksköterskor.

-

Evidensbaserad omvårdnad - en förutsättning för att möta framtidens vårdbehov

My Engström, Universitetssjukhusöversjuksköterska.

-

Lunch med mötesplatser

Gemensam lunch.

-

Kirurgisk omvårdnad - ej förhandlingsbart

Anna Forsberg, Professor i vårdvetenskap.

-

Fika med mötesplatser

Gemensamt fika.

-

Framtidens kirurgiska vård - hur gör vi? Att bygga professionella team med kommunikation

Emmanuel Ezra, Specialistläkare
Frida Olsson, Avancerad specialistsjuksköterska