Agenda. Foto: DarkWorkX från Pixabay.

Programmet bjuder på två dagar med skickliga föreläsare med aktuella ämnen.
Programmet startar kl. 10.15 den 30 mars 2 november och avslutas kl. 16.00 den 31 mars 3 november. Se hela programmet nedan.

Kongressen inkluderar även gemensam middag den 30 mars 2 november och medlemmar är välkomna på föreningens årsmöte den 31 mars.

2020-11-02 - 2020-11-02

-

Registrering och fika

Dagen börjar med registrering och fika.

-

Introduktion

Therese Avallin, ordförande

-

Kirurgisk omvårdnad - ej förhandlingsbart

Anna Forsberg, Professor i vårdvetenskap.

-

Speed-dejting med samverkanspartners

Träffa våra samverkanspartners som är på plats och ställer ut.

-

Lunch

Gemensam lunch.

-

Rollen som avancerad specialistsjuksköterska - nu och i framtiden

Karolina Härle och Tina Ahl Jonsson, Avancerade specialistsjuksköterskor.

-

Spelar kultur och psykologisk trygghet någon roll för ett effektivt teamarbete?

Ola Jameson, Psykolog

-

Fika

Gemensam fika.

-

Introduktionsprogram för sjuksköterskor utifrån kärnkompetenserna

Pernilla Hendeberg, Specialistsjuksköterska.

-

Hör du i syne? En humoristisk och lättsmält föreläsning med ett viktigt och allvarligt budskap.

Eric Thyrell.

-

Middag

Gemensam middag för de som föranmält sig.

2020-11-03 - 2020-11-03

-

Introduktion Dag 2

My Engström, ledamot NFSK.

-

Evidensbaserad omvårdnad - en förutsättning för att möta framtidens vårdbehov

My Engström, Universitetssjukhusöversjuksköterska.

-

Fika med mötesplatser

Gemensamt fika.

-

Bedside rond - ett sätt att arbeta effektivt med flera kärnkompetenser?

Jenny Drott, PhD, Sjuksköterska.

-

Hur kan en interaktiv mobilapp stödja patienter som genomgått kirurgi?

Ulrica Nilsson, Professor, Specialistsjuksköterska

-

Patientens delaktighet och digitalisering i vården.

Ann Svensson, Docent tillsammans med Joel Stenholm från Medfilm.

-

Lunch med mötesplatser

Gemensam lunch.

-

Framtidens kirurgiska vård - hur gör vi? Att bygga professionella team med kommunikation

Emmanuel Ezra, Specialistläkare
Frida Olsson, Avancerad specialistsjuksköterska

-

Fika med mötesplatser

Gemensamt fika.

-

Workshop: Digitaliseringen i praktiken - goda exempel

Workshop.