Agenda. Foto: DarkWorkX från Pixabay.

Programmet bjuder på två dagar med skickliga föreläsare med aktuella ämnen, vi bjuder på en förhandstitt på några av programpunkterna med preliminära titlar i väntan på det kompletta programmet:

  • Det välfungerande teamet - Ola Jameson, Psykolog
  • Bedside rapport och personcentrerad vård - Jenny Drott, Sjuksköterska, PhD
  • Framgångsrik satsning på FoU utifrån ett omvårdnadsfokus - My Engström, Specialistsjuksköterska, PhD
  • INSPIRATIONSFÖRELÄSNING! - Eric Thyrell
  • Kirurgisk omvårdnad - ej förhandlingsbart - Anna Forsberg, Sjuksköterska, Klinisk professor i omvårdnad
  • Introduktionsprogram utifrån de sex kärnkompetenserna - Omvårdnadsstipendiat 2018 Pernilla Hendeberg, Specialistsjuksköterska
  • Nya metoder för bättre patientinformation - MedFilm
  • … och mycket mer!

Kongressen inkluderar även gemensam middag den 30 mars och medlemmar är välkomna på föreningens årsmöte den 31 mars.
 

Programmet startar kl. 10.15 den 30 mars och avslutas kl. 16.00 den 31 mars.