Workshop under Medlemsdagarna 2017 där befintliga arbetsbeskrivningar och anställningsvillkor diskuterades.

Den 6-7 April arrangerades NFSK´s medlemsdagar i vår vårspirande huvudstad. Sjuksköterskornas hus stod i år igen till vårt förfogande som adderade inspiration med dess historiska vingslag. Efter “incheckning” och presentationsrunda blev vi alla varma i kläderna och satte igång dagens program.

Innehållsförteckning

Verktyg i vårdutvecklingsarbetet

NU-sjukvårdens utvecklingsledare Anna Hultén och Lena Wireby startade med en mycket givande föreläsning i deras huvudämne vårdutveckling. Med sammanlagt 20 års erfarenhet bakom sig berättade de på ett engagerat sätt om processen att leda, planera, styra och utveckla en verksamhet. De gav en djupare förståelse för vårdutvecklingsprocessens alla steg, vikten av planering, igenkännande fallgropar att ta hänsyn till och även handfasta verktyg att använda sig av i förbättringsarbetet!

Lena Wireby och Anna Hultén under Medlemsdagarna 2017.

Implementera forskning i klinisk verksamhet

Efter lunch fortsatte Ulrika Nilsson, professor i omvårdnad från Örebro, på det engagerande spåret då hon pratade om hur vi stärker vår profession och implementerar forskning i vår kliniska verksamhet. Med utgångspunkt från historiens första omvårdnadsforskare Florence Nightingale, betonade Ulrika vikten av att vara stolt över vårt forskningsområde omvårdnad. Med personliga exempel från Ulrikas forskningskarriär delgav hon fler exempel på att omvårdnad är både botande och behandlande.

Ulrika Nilsson under Medlemsdagarna 2017.

Karriärsmöjligheter för specialistsjuksköterskan inom kirurgisk vård

Med eftermiddagsfika i magen var blodsockret återställt inför Eva Janglands inspirationsföreläsning. Eva är specialistsjuksköterska i kirurgisk vård, medicine doktor och klinisk lektor i Uppsala, och hade i uppgift att prata om karriärmöjligheter för specialistsjuksköterskan inom kirurgisk vård. Föreläsningen utgick från självreflektion kring orden vägval, drivkraft och ansvar med Evas kloka erfarenheter och tankar som bollplank. Våra karriärmöjligheter diskuterades utifrån de kliniska verksamheternas, utbildningarnas och politikens förutsättningar och perspektiv.

Eva Jangland under Medlemsdagarna 2017.

Årsmöte och middag

Årsmötet avslutade dagens formella program innan den avslutande och gemensamma middagen. Du som medlem kan ta del av årsmöteshandlingarna på hemsidan.
Middagen inmundigades på restaurang och god mat blandades med ihärdigt nätverkande och samtal kring hur vi jobbar i våra olika verksamheter.

Middag under Medlemsdagarna 2017.

FREDAG

Posterpresentation

Efter en natts sömn samlades vi åter i Sjuksköterskornas hus för dag nummer två av medlemsdagarna och första punkten för dagen, posterpresentation. Fyra postrar presenterades varav tre förbättringsprojekt gällande införande av teamtavlor, bedsiderapport och mellanmål, samt en etnografisk studie om akut buksmärta genom den akutkirurgiska vårdkedjan. Posterämnena diskuterades men det blev även en diskussion kring själva posterskapandet, användbara verktyg samt postern som plattform för spridning av omvårdnadsforskning och förbättringsprojekt.

Posterpresentationer under Medlemsdagarna 2017.

Vad händer i Vård-Sverige?

Inger Torpenberg, sakkunnig i etik och folkhälsa tog sig en trappa ner från hennes arbetsplats på SSF till vår lokal för en föreläsning om vad som händer i vård-sverige och hur specialistsjuksöterskans roll ser ut i relation till detta. Spaningar från aktuella tidningsrubriker om task shifting, ytterligare högspecialisterad vård, ekonomistyrning och trenden med ökad vård i hemmet gav en bild av var vården står och är påväg. Inger pratade även om framtidens sjukhus, inspirerad av Magnetmodellen, med utveckling av sjuksköterskans ledarskap, mandat och roll.

Inger Torpenberg under Medlemsdagarna 2017.

Hur ser en verksamhetschef på det som händer i Vård-Sverige?

Maria Viksten-Ericsson, Specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård och verksamhetschef i NU-sjukvården pratade i nästa timme vidare kring vård-Sverige sett ur hennes perspektiv och hur de pågående och kommande utmaningarna påverkar specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård. I hennes budskap fanns bland annat lagarbete och kompetens som nycklar till framgång.

Maria Viksten-Ericsson under Medlemsdagarna 2017.

Workshop

Fredagen avslutades med workshop där vi diskuterade befintliga arbetsbeskrivningar och anställningsvillkor och vad vi skulle vilja se i dessa dokument. Vi påbörjade diskussionen om en nationell standard för arbetsbeskrivning som NFSK kommer att arbeta vidare med.

Workshop under Medlemsdagarna 2017 där befintliga arbetsbeskrivningar och anställningsvillkor diskuterades.

Stort tack till alla medverkande!

/Styrelsen för NFSK