Vindros. Foto: Free-Photos från Pixabay

Tid och plats

Torsdagen 6 april 9.00-17.30 och Fredagen 7 april 8.30-14.30.
Plats: Baldersgatan 1, Stockholm (i Svensk sjuksköterskeförenings lokaler).

Boende

Beroende på att hotell bokas via sjukhusen, har vi valt att inte lämna förslag på några hotell. För kännedom så har några ifrån styrelsen bokat på Scandic grand central på Kungsgatan 70 samt Rex hotell på Luntmakargatan 73.

Middag

Gemensam middag planeras efter årsmötet på Urban deli på Sveavägen. 

Observera att boende och middag ingår ej i priset.