Tack alla ni som kom och bidrog till en energigivande och inspirerande medlemsdag. Under dagen blev det tydligt att vi är starka tillsammans och kan växeldra varandra till att klara av utmaningar och nå gemensamma mål. 
Svensk sjuksköterskeförening (SSF) sponsrade oss med möteslokal och en inspirerande föreläsning av Torie Palm Ernsäter, sakkunnig i kvalitets- och vårdutvecklingsfrågor.  Vi fick en rundvandring i SSF´s lokaler och fick ta del av historiska berättelser om Sjuksköterskornas hus och SSF´s arbete. Vi vill tipsa om att det på SSF´s hemsida, swenurse.se, finns en samling publikationer och material att beställa som berör olika områden såsom evidensbaserad omvårdnad, kvalitet, forskning och utveckling som kan vara till hjälp och stöd vid exempelvis förbättringsarbeten.


Under eftermiddagen fortsatte vi med medlemmarnas olika exempel på hur specialistsjuksköterskans olika funktioner och roller ser ut runt om på vårdavdelningar och mottagningar. Vi fick även chansen att prata om användbarheten av vår kompetensbeskrivning och medlemmarnas tankar och idéer togs till vara för att göra kompetensbeskrivningen ännu bättre. 
Historiskt sett var det NFSK´s  första medlemsdag men planeringen är redan igång inför nästa medlemsdagar i vår.