Agenda. Foto: DarkWorkX från Pixabay.

Onsdagen den 26 oktober 2016 klockan 8.30-16.00.
Baldersgatan 1, Stockholm, i Svensk sjuksköterskeförenings lokaler.

Preliminärt program

8.30 - 9.00 Välkommen! Morgonfika
9.00 - 10.00 Föredrag: Karriärväg och yrkesroll - kliniska exempel
10.15 - 12.00 Work shop: Yrkesrollen runt om i landet, idag och imorgon
12.00-13.00 LUNCH
13.00-14.00 Föredrag: Hur stärker vi vår profession som specialister?
14.15-16.00 Work shop: Hur behåller vi specialistkompetensen nära patienten på vårdavdelning och mottagning?