Vindros. Foto: Free-Photos från Pixabay

Medlemsdagen äger rum onsdagen den 26 oktober 2016 klockan 8.30-16.00.
Baldersgatan 1, Stockholm, i Svensk sjuksköterskeförenings lokaler.