Den 25-26 november 2020 äger Sjuksköterskedagarna rum i Stockholm. Temat för konferensen är "Sjuksköterskans ansvar för hälsofrämjande omvårdnad"

Temat är inspirerat av att Världshälsoorganisationen WHO har utnämnt 2020 till sjuksköterskornas och barnmorskornas år. WHO motiverar året med att sjuksköterskornas arbete i hela världen är avgörande för såväl hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande åtgärder som vård.

2020 är dessutom året som Svensk sjuksköterskeförening fyller 110 år som präglats av engagemang från tusentals sjuksköterskors för att utveckla omvårdnaden och vår profession. Det firar vi med en fantastisk festmiddag och en historisk utställning över föreningen och sjuksköterskan.

Ta chansen att ta del av det senaste inom hälsofrämjande omvårdnad som presenteras genom en rad föreläsare, posterutställning och utställare. Nätverka och fira med kollegor från hela landet - Välkommen till Sjuksköterskedagarna 2020!

Anmälan öppnar 24 april 2020.

Äger rum
-