Fundamentals of care - Klinisk tillämpning av ett teoretiskt ramverk för omvårdnad

Var med i NFSK’s första digitala bokcirkel för medlemmar. Fem tillfällen med start i september 2022. Onsdagar kl. 19-20.30 (v. 39, v. 42, v. 46, v. 49 och v. 3).

Inför varje träff (som sker via zoom) läser deltagarna ett par kapitel i boken Fundamentals of Care (Muntlin och Jangland) som vi sedan reflekterar kring i mindre grupp. Deltagare sponsrar med bok från Studentlitteratur.

Äger rum
--
--
--
--
--
Vem kan delta?

Medlemmar i NFSK.

Anmälan

Anmälan sker via mail till info@nfsk.se
Ange namn, telefonnummer och mailadress.