Med anledning av Covid-19-pandemin och att kongressen blivit framflyttad hade årsmötet premiär i ett digitalt forum den 31 mars. Inför årsmötet hade handlingarna publicerats på hemsidan, inklusive förslag om stadgeändringar från styrelsen. En enkät skickades ut i två omgångar för att alla medlemmar skulle ha möjlighet att meddela sina tankar och förslag.

Sammanställningen av enkäterna presenterades på årsmötet inför diskussion om respektive fråga. Tack till er som tog er tid att besvara enkäterna, och till er som deltog i diskussioner och röstning under mötet! Läs gärna protokollet på hemsidan för att se vad som beslutades.

Bland annat beslutades att även grundutbildade sjuksköterskor är välkomna som medlemmar i föreningen, men att minst två tredjedelar av styrelsen ska vara specialistsjuksköterskor eller avancerade specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård och inneha en magisterexamen i omvårdnad. En diskussion och omröstning kring namnbyte ledde fram till att föreningen behåller sitt befintliga namn.

Under årsmötet valdes två nya ledamöter in i styrelsen, Sanna Johansson och Susanna Hård af Segerstad, vi hälsar dem varmt välkomna! Läs mer om dem på hemsidan. Ledamöterna Elin Gustafsson och Theres Willman lämnar sina uppdrag i NFSK’s styrelse och vi tackar dem för åren med fantastiskt samarbete och viktiga insatser i arbetet med NFSK.

Se hela styrelsen »
Läs mer om Sanna »
Läs mer om Susanna »

Breddning av medlemskap
Årsmötet beslutade att införa nya medlemskapstyper.
Det går nu att bli medlem som:

  • Specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård
  • Avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård
  • Studerande till Specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård eller Avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård
  • Disputerad sjuksköterska
  • Sjuksköterska
  • Intressemedlem

Läs mer om våra medlemskap »