Ordförandeklubba. Foto: Jason Morrison från FreeImages.

Varje år har föreningen årsmöte där styrelse, valberedning och revisorer väljs av medlemmarna och beslut fattas om föreningens inriktning det kommande året.