Föreningens årsmöte äger rum digitalt den 31 mars 2020 klockan 18:00-20:00.
Medlem? Logga in för att läsa mer samt se årsmöteshandlingarna.

Varje år har föreningen årsmöte där styrelse, valberedning och revisorer väljs av medlemmarna och beslut fattas om föreningens inriktning det kommande året.